PENDAHULUAN

3 Feb

Tajwid dari segi bahasa bermaksud melakukan sesuatu dengan elok. Manakala dari istilah syarak bermaksud ilmu yang boleh mengenalkan tempat bagi setiap huruf iaitu sifat-sifat huruf itu seperti menyatakan, menyembunyikan, panjang, pendek, tebal, tipis dan sebagainya.

Para ulama menyatakan hukum bagi mempelajari ilmu tajwid adalah Fardhu Kifayah tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca al-Quran adalah Fardhu Ain.

Firman Allah s.w.t.  di dalam Surah Al-Muzammil: 4, bermaksud: 

             “Bacalah Al-Quran dengan bertartil (memelihara hukum tajwid)”  

Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud – Daripada ‘Uthman bin ‘Affan r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

             “Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan Mengajarkannya”.  – Riwayat Imam Al-Bukhari

 

HURUF HIJAIYAH

Terdapat 30 huruf Hijaiyah di dalam 30 juz dan 114 surat di dalam Al Quran yang terlibat secara langsung dengan tajwid sebagaimana berikut: 

ر

ذ د خ ح ج ث ت ب ا

ف

غ ع ظ ط ض ص ش س

ز

ي צ ه و ن م ل ك

ق

 

BAHAGIAN A           :           Nun Sakinah dan Tanwim 

 1. Izhar Halqi
 2. Ikhfa’ Hakiki
 3. Idgham Maal Ghunnah
 4. Idgham Bila Ghunnah
 5. Iqlab

 

 

BAHAGIAN B           :           Mim Sakinah 

 1. Idgham Syafawi (Mislain)
 2. Ikhfa’ Syafawi
 3. Izhar Syafawi

 

 BAHAGIAN C           :           Nun dan Mim Syaddah 

 1. Wajibal Ghunnah (Ghunnah Musyaddad)

 

 BAHAGIAN D           :           Hukum Idgham

 1. Idgham Mutamasilain
 2. Idgham Mutaqaribain
 3. Idgham Mutajanisain

 

 BAHAGIAN E           :           Hukum Mad

      1.     Mad Asli

      2.    Mad Far’i

                 2.1             Mad Wajib Muttasil

                 2.2             Mad Jaiz Munfasil

                 2.3             Mad Lazim Kalimi Muthaqqal

                2.4             Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf

                2.5             Mad Lazim Harfi Muthaqqal

                2.6             Mad Lazim Harfi Mukhaffaf

                2.7             Mad Silah Qasirah

               2.8             Mad Silah Towilah

               2.9             Mad Arid Lissukun

              2.10         Mad Iwad

              2.11         Mad Lin

              2.12         Mad Tamkin

              2.13         Mad Badal

              2.14         Mad Farq 

 

 BAHAGIAN F           :           Hamzah Qat’ie dan Hamzah Wasal

      1.    Pada Kalimah Isim (Nama)

      2.   Pada Kalimah Feil (Perbuatan) 

 

BAHAGIAN G           :           Alif Lam Ma’rifah

      1.      Alif Lam Qamariah

     2.     Alif Lam Syamsiah

 

 BAHAGIAN H             :           Hukum Lam

      1.    Tarqiq

     2 .   Taghliz

 

 BAHAGIAN I            :           Hukum Ra’

        1.    Tarqiq

       2.   Tafkhim

       3.   Harus Dua Wajah

 

 BAHAGIAN J           :           WAKAF 

 1. Wakaf Tam
 2. Wakaf Kafi
 3. Wakaf Hasan
 4. Wakaf Qabih
 5. Wakaf Jaiz
 6. Wakaf Jibrail (Wakaf Nabi)

 

BAHAGIAN K           :           TANDA-TANDA BACAAN 

 1. Alif Kecil
 2. Wau Dan Ya Kecil
 3. Sifar
 4. Rombus
 5. Alif Lam Qata’
 6. Alif Lam Wasal
 7. Alif Lam
 8. Lafzu Al-Jalalah (Allah)
Advertisements

One Response to “PENDAHULUAN”

 1. Mr WordPress February 3, 2011 at 7:48 am #

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: